El Shaddai


Nyt on silmäni nähneet sinut. Job 42:5

Job oli nuhteeton, rehellinen ja karttoi pahaa. Hän rakasti Jumalaa, ja oli siunattu. Hän uhrasi jopa lastensakin puolesta, eikä hän tehnyt pahaa. Kuitenkin jobin elämässä koitti jakso, jossa hän koki monenlaista surua, tuskaa, pahuutta, syyttelyä ja menetystä.

Jobin kirjasta voimme lukea, että tuli aika kun Jumala vastasi Jobille. Jumala teki itsensä tunnetuksi Kaikkivaltiaana, taivaan ja maan Herrana, kuninkaana. Hän puheessaan kuvasi, kuinka hän säätää pimeyden, syvyyden, korkeuden, maailmankaikkeuden. Keskellä Jobin kärsimystä, Jumala ilmentää itsensä Kaikkivaltiaana. Ihmeellisenä, ettei voi ihminen käsittää.

Job hiljenee, Keskellä menetystä, keskellä sortoa, keskellä täydellistä vaipumista. Job 39:38. Uskon, että Job hiljenee kunnioituksesta Pyhän Jumalan edessä.

Jumala ei aina vastaa tai ilmennä itseänsä meille niin kuin me ihmiset odotamme. Voisimme kuvitella, että Jumala olisi ilmentänyt itsensä jollain muulla tavalla tai vastannut rukouksiimme niinkuin me odotimme. Mutta ennenkuin Jumala paransi Jobin ja siunasi häntä kaksinkertaisesti, Jumala ilmensi itsensä Kaikkivaltiaana. Pyhänä, suurena, ihmeellisenä. Ja Jobin sisällä syntyi aivan uusi kunnioitus Jumalaa kohtaan, syntyi pyhä hiljaisuus. Omat aivoitukset jäivät taakse, omat odotukset ja toiveet - niillä ei lopulta ollut enää merkitystä. Oli vain Kaikkivaltias Jumala.

Jumala jatkoi puhettaan, Hän puhui voimastaan, Hänen luomistöistään, ylen ihmeellisistä asioista ihmisen käsittää. Ja silloin job lausuu nuo sanat, jotka koskettivat minua: Nyt ovat silmäni nähneet sinut. Job 42:5. Noiden sanojen edessä oma sisimpäni hiljenee kunnioituksesta.

Siinä hetkessä Job ymmärsi Jumalan suuruuden. Ei silloin, kun hän toimi oikein, Ei silloin, kun hän parantui. Eikä silloin, kun Jumala häntä siunasi, vaan silloin, kun Jumala vastasi jobille odottamattomalla tavalla. Sanoilla, joita Job ei ehkä osannut odottaa. Jumala ilmentyi suurempana, kuin Job olisi koskaan voinut kuvitella. Hän on aina uskollinen. Hänen ajatuksensa sinua kohtaan ovat ylen ihmeelliset. Hänen tiensä on ymmärrystä ylempänä. Hänen suuruutensa on käsittämätön, hänessä on kaikki ja sinä olet hänen. Hän kannattelee kaikkea, aina ja ikuisesti. Kaikkivaltias, El Shaddai.


Jätä kommentti


Huomaa, että kommentit on hyväksyttävä ennen niiden julkaisemistafi