Pyhittäytymisen tie


Israelin kansan lähdettyä Egyptistä kohti luvattua maata, Jumala opetti ja kasvatti kansaansa matkalla. Egypti kuvaa elämää synnissä ja vaivassa, mutta Jumala halusi vapauttaa kansansa kulkemaan siinä maassa, joka on hyvä.

2. Mooseksen kirjassa Jumala ilmestyi kansalleen Siinain vuorella. Vuori oli niin pyhä, ettei kukaan voinut astua lähellekään luvatta. Siinä paikassa Jumala antoi lain Israelin kansalle. Miksi kansa tarvitsi lain? Laki saa aikaan synnin tunnon. Jotta synti synniksi nähtäisiin.

Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muutoin kuin lain kautta. Room. 7:7.

Kun tulemme tuntemaan Jumalan, alamme mekin kasvamaan kohti Jumalan luvattua maata. Tuon kasvun saa aikaan Jumalan Henki. Pois synnistä, pois vaivasta ja taakasta. Tuon kasvun polun alussa meillä voi olla vääriä ajatuksia ja huonoja tapoja, ehkä riippuvuuksia tai vanhan elämän jäänteitä. Pyydä ymmärrystä, etsi totuutta. Kasva sanan mukaan, olemalla yhtä Jumalan sanan kanssa. Puhdistaudu. Synti erottaa Jumalan ja ihmisen. Anna omat ajatukset ja mielipiteet sanan muokattavaksi. Emme voi oikeuttaa pahoja tekojamme mielipiteidemme perusteella. Meidän tulee arvioida omat mielipiteemme sanan totuudella, sillä se on ainoa kestävä pohja rakentaa elämän perustus. 

Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Room. 12:2

Jos me tunnustamme  syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. 1. Joh. 1:9-10.

Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan se sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Jaak. 1:21

Kun me kohtaamme Jumalan rakkauden, se muuttaa meidät. Jumalan rakkaus vetää meitä puoleemme, ja kun koemme sen, emme enää halua elää synnissä, emme enää halua muuta kuin Hänet. Hänen rakkaus sulattaa sydämen ja Hänestä tulee meidän tärkein. Kun uskot Jumalaan, rukoile, että saisit enemmän. Rukoile, että koet Hänen rakkautensa, pyydä Häneltä. Kun sydämessäsi rukoilet, Hän myös vastaa.

Jeesus tuli meitä syntisiä varten, armahtamaan meidät, jotta meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Älä enää kanna synnin taakkaa, vaan anna se Hänelle. Hän on voimallinen antamaan syntisi anteeksi ja vapauttamaan sinut. Hän on voimallinen viemään sinut pyhityksen tielle ja antaa sanan kasvaa sisälläsi. Sen jälkeen olet valmis astumaan Jumalan pyhään paikkaan, kaikkeen pyhimpään, jossa hänen papistonsa häntä palvelee. Syvä ja pyhä yhteys Jumalan kanssa seurasi puhdistautumista ja pyhittäytymistä, aivan kuten Israelin kansan vaelluksesta voimme nähdä. Hänen Henkensä johdattaa sinua. (2.Moos. 19-25)

Vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä." 1. Piet. 15-16.

Jeesus, tässä olen edessäsi. Tuon sinun eteesi kaikki syntini, kaikki pahat tekoni ja ajatukseni. Kaiken sen, mikä ei kestä sinun sanasi valoa. Isä anna anteeksi ja puhdista minut kaikesta häpeästä ja syyllisyydestä. Sinun veresi kautta. Jeesus, anna minun tuntea sinun rakkautesi, ympäröi minut sinun suloisella tavallasi. Anna minun tietää ja tuntea sinun armosi minua kohtaan. Anna minun muuttua sanasi mukaan. Siunaa minua ja johdata tietäni eteenpäin, Amen.

 


Jätä kommentti


Huomaa, että kommentit on hyväksyttävä ennen niiden julkaisemistafi