Tietosuojakäytäntö

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Sinun yksityisyytesi on meille tärkeää. Tämä rekisteri kertoo mitä tietoja käsittelemme, kuinka niitä käytetään ja mihin tarkoitukseen. Tämä on MirjamiStoren (Y2229855-7) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.10.2019. Viimeisin muutos 16.10.2022.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Mirjami Store, 01450 Vantaa

info@mirjamistore.com

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Mirjami Store

info@mirjamistore.com

01450 Vantaa

3. REKISTERIN NIMI

MirjamiStore -verkkokaupan käyttäjärekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan verkkokaupan toimintaan liittyvään tarkoitukseen sekä markkinointi- ja asiakassuhteiden ylläpitämistarkoitukseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys, yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite), tiedot tilatuista tuotteista ja niiden muutoksista, laskutustiedot ja asiakkaan itse tallentamat tiedot sekä muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan. Tiedot poistetaan asiakkaan niin halutessa.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään asiakkailta sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja tallennetaan kun asiakas tilaa tuotteita tai luo tunnukset verkkokauppaan tai tilaa uutiskirjeen.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä ostin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ostaessanne tai rekisteröityessänne verkkokauppaan, henkilötietojanne vastaanottavat:

Maksunvälittäjä, luotonantaja tai laskuttaja (Klarna AB Bank, Checkout Finland Oy), Perintäyhtiö perintätilanteissa, logistiikkayhtiö (Pakettikauppa, Posti tai Matkahuolto), Verkkokauppa-alustan tarjoaja Shopify, Shopify Payments ja Google Analytics.

Jotta voimme tarjota sinulle Klarnan maksutapoja, saatamme kaupan ostotapahtuman yhteydessä välittää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, jotta Klarna voi arvioida, oletko oikeutettu heidän maksutapoihinsa ja räätälöidä nämä maksutavat sinulle. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteistaon fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii, siitä, että tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteen täydentämistä. Näissä tapauksissa pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää tarvittaessa esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ja muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Lisätietoa löydät täältä  Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11. EVÄSTEET

Mirjami Store -verkkokauppa käyttää evästeitä analytiikkaan.


fi