Tallit bönesjal


Bönsjalar. Bönesjalar användes när vi bad till Gud. Bönesjalar ansågs också vara plagg för att spegla Faderns närvaro, helgonet. Matt. 14:36 Och de bad honom att de bara skulle kunna röra manteln på hans mantel; och allt som hände läkt.

sv