Förnya dina tankar


När Mose skickade dem att utforska Kanaan sade han: »Gå genom Negev och upp i bergsbygden och se efter vad det är för ett land. Är folket där starkt eller svagt, är de få eller många? Är landet de bor i bra eller dåligt? Bor de i läger eller i befästa städer? Är landet bördigt eller kargt? Finns där träd eller inte? Gör allt ni kan för att ta med något av det som växer i landet." 4. Mos. 13:18-21

När Israels folk var på väg in i det nya utlovade landet, sände Moses ett litet antal människor för att spionera på landet. De ville se vilken typ av land det egentligen är. De ville se och smaka frukten av landet de var på väg in i.

Jumalan sana.

Efter 40 dagar och spionerna kom tillbaka, vittnade var och en av dem om vad de hade upplevt och sett. Spionerna såg att landet var bra men hur mäktiga människorna som bodde där var och att städerna var utrustade och stora. Landet var fullt av jättar. De tvekade, fruktade och ville till slut inte gå dit mer. Jättarna där påminde folket om krigen som hade ägt rum längs vägen. Om de där förlusterna och besvikelserna. Kanske hade resan de gjort redan beskattat styrkorna. De ville inte fortsätta. Även om de såg hur bra landet var, var deras sinnen fästa vid hur starka städerna och jättarna var före dem.

Men de två spionerna, Josua och Kaleb, såg annorlunda; de förstod att landet är gott och och oerhört underbart. De var inte rädda för jättarna eller allt som de såg. De brydde sig inte om jättarna, deras sinnen förnyades. De såg inte tillbaka, varken på tidigare krig eller framtida. De såg på det som Fadern ville att de skulle se ut; landet var oerhört underbart och Herren är med oss! Jättarna kommer inte att hålla oss, och de kommer inte att stå framför oss!

Hur ser du på landet som ligger framför dig? Se så underbart det är! Vänd inte blicken mot jättarna, inte till utrustningen där ute, utan vänd blicken mot mjölk och honung. Till skönheten som Fadern har reserverat för dig. Till ett land som är bördigt och som Gud ger regn åt i sinom tid. Frukta inte och fly inte, ty HERREN är med dig. Förnya ditt sinne, dina tankar, din vilja att djärvt ta steget mot ditt mål.

Gör bara inte uppror mot Herren! Och var inte rädda för folket i landet, de blir en munsbit för oss. Deras skydd är borta, men Herren är med oss. Var inte rädda för dem! 4. Mos. 14:9

Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Rum. 12:2

Låt pappa visa dig den nya sinneskvalitet du behöver. Låt honom fylla dig med mod. Ett nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att se på saker och ting. Släpp det gamla och förny ditt sinne, för ett nytt land ligger framför dig. Låt glädjen flöda till dig när du tittar på det nya landet! Inget synligt framför dig är ett verkligt hinder. Var stark och modig. Den gamla lämnas kvar och den nya kommer ut. Och Gud gör det.


Lämna en kommentar


Var god observera att kommentarer inte publiceras förrän de har blivit godkändasv