Profetisk konst


Om inget annat anges är de finska bibelverserna från 1933/38 års upplaga, de engelska verserna är King James Version (KJV) eller World English Bible (WEB).

sv