Profetisk konst


Konst som talar profetiska ord och förkunnar Faderns ord i all sin skönhet.

sv