Tallit bönesjal


Bön sjalar. Stallsjalar användes när vi bad till Gud. Bönduken betraktades också som ett plagg vävt i det, vilket speglar närvaron av Fadern, helgonet. Matt. 14:36 Och de bad honom att de bara skulle kunna röra manteln på hans mantel; och allt som hände läkt.

sv