Integritetspolicy

REGISTRERING OCH SEKRETESSUTTALANDE

Detta är ett register och sekretesspolicy i enlighet med MirjamiStore (Y2229855-7) personuppgiftslagen (avsnitt 10 och 24) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Utarbetad 23.10.2019. Senast ändrad 20.12.2021.

1. REGISTREREN

Mirjami Store, 01450 Vanda

info@mirjamistore.com

2. KONTAKTPERSON SOM ANSVARAR FÖR REGISTRET

Mirjami butik

info@mirjamistore.com

01450 Vanda

3. REGISTRETS NAMN

MirjamiStore e-handel användarregister

4 SYFTE MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter behandlas för det ändamål som är relaterat till driften av nätbutiken, i syfte att marknadsföra och upprätthålla kundrelationer.

5. INFORMATIONSINNEHÅLL I REGISTRET

De uppgifter som ska lagras i registret är: persons namn, företag, kontaktuppgifter (telefonnummer, adress, e-postadress), information om de beställda produkterna och deras ändringar, faktureringsuppgifter och uppgifter som lagras av kunden, samt annan information relaterad till kundförhållandet.

Informationen bevaras under kundrelationens varaktighet. Uppgifterna raderas om kunden så önskar.

6. VANLIGA INFORMATIONSKÄLLOR

De uppgifter som lagras i registret erhålls från kunder via e-post, telefon, avtal och andra situationer där kunden lämnar ut sina uppgifter. Information erhålls när en kund beställer produkter eller skapar ID för en webbutik.

7. VANLIG DATAÖVERFÖRING OCH ÖVERFÖRING AV DATA UTANFÖR EU ELLER EES

Informationen lämnas inte regelbundet ut till andra parter. Informationen kan komma att publiceras från kunden enligt överenskommelse med kunden. Data kommer inte att överföras utanför EU eller EES.

När du köper eller registrerar dig för webbutiken kommer din personliga information att tas emot av:

Betalningsförmedlare, långivare eller fakturerare (Klarna AB Bank, Checkout Finland Oy), Inkassoföretag i inkassosituationer, logistikföretag (Paketbutik, Post eller Matkahuolto), E-handelsplattformsleverantör Shopify, Google Analytics.

För att kunna förse dig med Klarnas betalningsmetoder kan vi komma att vidarebefordra dina personuppgifter till Klarna i form av kontakt- och beställningsuppgifter vid transaktionsköpet, så att Klarna kan bedöma om du är berättigad till deras betalningsmetoder och skräddarsy dessa betalningsmetoder till dig. Dina överförda personuppgifter kommer att behandlas Klarnas egen integritetspolicy i enlighet med.

8. PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Registret ska hanteras med vederbörlig omsorg och de uppgifter som behandlas av informationssystemen ska vara tillräckligt skyddade. När registerdata lagras på Internetservrar är den fysiska och digitala säkerheten för deras hårdvara tillgodosedd. Den personuppgiftsansvarige ska se till att informationen behandlas konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning den innehåller.

9. RÄTT TILL INSPEKTION OCH RÄTT ATT BEGÄRA RÄTTELSE AV INFORMATION

Varje person i registret har rätt att kontrollera de lagrade uppgifterna och begära rättelse eller rättelse av eventuella felaktiga uppgifter. I dessa fall ska begäran skickas skriftligen till den registeransvarige. Vid behov har den registeransvarige rätt att be artisten att styrka sin identitet. Den registeransvarige kommer att svara kunden inom den tidsram som anges i EU:s dataskyddsförordning.

10. ÖVRIGA RÄTTIGHETER RELATANDE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den registrerade har rätt att begära att hans eller hennes personuppgifter tas bort från registret och andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, såsom begränsning av personuppgifter i vissa situationer. Du kan hitta mer information härifrånBegäran ska skickas skriftligen till den registeransvarige.

11. COOKIES

Mirjami Store använder cookies för analys.


sv