Integritetspolicy

REGISTRERINGS- OCH PRIVATUTSÄTTNING

Detta är registrerings- och sekretesspolicyn i enlighet med MirjamiStore (Y2229855-7) personuppgiftslagen (avsnitt 10 och 24) och EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Beredd 23.10.2019. Senast ändrad 23 oktober 2019.

1. REGISTRERARE

Mirjami Store, Metsolantie, 01450 Vanda

info@mirjamistore.com

2. REGISTRERINGSKONTAKTPERSON

Mirjami Store

info@mirjamistore.com

01450 Vanda

3. REGISTRERINGSNAMN

MirjamiStore användarregister för e-handel

4 SYFTE MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter behandlas i syfte e-handel, marknadsföring och kundrelationer.

5. REGISTRERA INFORMATIONSINNEHÅLL

Informationen som lagras i registret inkluderar: personens namn, företag, kontaktinformation (telefonnummer, adress, e-postadress), information om beställda produkter och deras ändringar, faktureringsinformation och kundens egenlagrade information och annan kundrelationsinformation .

Data lagras under kundrelationen. Informationen raderas på kundens begäran.

6. REGELMÄNNA INFORMATIONSKÄLLOR

Informationen som lagras i registret erhålls från kunder via e-post, telefon, avtal och andra situationer där kunden avslöjar sin information. Information erhålls när en kund beställer produkter eller skapar ID för en onlinebutik.

7. REGELMÄSSIGA DATAÖVERFÖRINGAR OCH ÖVERFÖRINGAR UTANFÖR EU eller EES

Information avslöjas inte rutinmässigt för andra. Informationen kan publiceras från köparen enligt överenskommelse med kunden. Uppgifter kommer inte att överföras utanför EU eller EES.

När du köper eller registrerar dig för en webbutik kommer din personliga information att tas emot av:

Betalningsförmedlare, långivare eller fakturor (Klarna AB Bank, Checkout Finland Oy), Insamlingsföretag i inkassosituationer, logistikföretag (paketaffär, postkontor eller Matkahuolto), leverantör av e-handelsplattform Shopify, Google Analytics.

8. PRINCIPER FÖR SKYLDIGHETSSKYDD

Registret hanteras med försiktighet och informationen som behandlas av informationssystemen skyddas ordentligt. När registerdata lagras på internetservrar hanteras den fysiska och digitala säkerheten för deras hårdvara tillräckligt. Den registeransvarige ska se till att informationen behandlas konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning den innehåller.

9. RÄTT FÖR KONTROLL OCH RÄTT TILL ATT BEGÄR KORRIGERING AV INFORMATION

Alla i registret har rätt att kontrollera de lagrade uppgifterna och begära att eventuella felaktiga uppgifter korrigeras eller kompletteras. I dessa fall måste begäran skickas skriftligen till den registeransvarige. Vid behov har handkontrollen rätt att be artisten att bevisa sin identitet. Den registeransvarige kommer att svara på kunden inom den tidsram som anges i EU: s dataskyddsförordning.

10. ÖVRIGA RÄTTIGHETER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

En person i registret har rätt att begära att hans eller hennes personuppgifter tas bort från registret och andra rättigheter enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning, såsom begränsning av personuppgifter i vissa situationer. För mer information, se här Förfrågningar måste skickas skriftligen till den personuppgiftsansvarige.

11. COOKIES

MirjamiStore använder cookies för analys.


sv