Användarvillkor

Uppdaterad 20.10.2019

ALLMÄNT

Genom att använda vår tjänst eller beställa produkter samtycker du till användarvillkoren och leverans- och returvillkoren. Kontaktuppgifterna som ges i samband med beställningen måste vara uppdaterade. Som kund har du en skyldighet att tillhandahålla funktionell kontaktinformation så att vi kan betjäna dig. Om det finns fel i dina kontakter kan vi inte skicka bekräftelsemeddelanden eller leveransaviseringar, eller så kan vi ha problem med att leverera din beställning. Om du upptäcker att du har angett felaktig kontaktinformation, vänligen kontakta kundtjänst så snart som möjligt. Olaglig eller på annat sätt obehörig aktivitet kan leda till att tjänsterna eller produkterna som du tillhandahåller upphör.

BESTÄLLNING

Produkter beställs på e-handelswebbplatsen genom att överföra dem till kundvagnen och betala för innehållet i kundvagnen i kassan. All kund- och betalningsinformation behandlas konfidentiellt. Kontaktinformationen som begärs i samband med beställningen kommer inte att användas för annat än leverans av beställningen eller för att klargöra tvetydigheter i den, om inte annat anges. När du beställer från webbutiken måste du läsa och godkänna gällande leveransvillkor.

Du kan använda sökningen för att hitta rätt produkt. Det finns i det övre fältet på startsidan bredvid förstoringsglasmönstret eller i det nedre fältet på sidan under Sök.
Om du inte hittar den produkt du letar efter kan du försöka söka med en del av ordet följt av *. Du söker till exempel efter en bok så att du kan skriva bokstav * för att få fler och / eller mer varierade sökresultat.

BESTÄLLNING OCH BETALNINGSBEKRÄFTELSE

Efter en lyckad order- och betalningstransaktion skickas en orderbekräftelse till din e-post. Skicka bekräftelsemeddelanden kräver en giltig e-postadress när du beställer. Mottagaren kommer att få ett ankomstmeddelande via SMS, e-post och Posti-mobilapplikationen, om den används av mottagaren och om informationen som kunden lämnat i samband med beställningen är korrekt.

UPPGIFTER OM INFORMATIONEN

Vi strävar efter att uppdatera och komplettera informationen på vår webbplats. Vi är dock inte ansvariga för informationens ofullständighet eller aktualitet. Syftet med informationen är att ge dig allmän information. Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen på vår webbplats.

LÖSNING AV TVISTER

Om en tvist om ett försäljningskontrakt inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttviststyrelsen ( www.kuluttajariita.fi ) som ska lösas. Innan konsumenttvistnämnden överlämnar ärendet bör konsumenten först kontakta konsumentrådet ( www.kuluttajaneuvonta .fi ) Konsumenten kan också via ODR-plattformen hänvisa sin tvist om e-handel till ett tvistlösningsorgan om säljaren och konsumenten inte kan nå en överenskommelse. ( http://ec.europa.eu/odr )

ÄNDRA

MirjamiStore ansvarar inte för någon direkt eller indirekt förlust eller skada orsakad av produkten. Genom att acceptera beställningen accepterar köparen villkoren för beställning, leverans och retur. MirjamiStores ansvar är begränsat till dessa villkor. Ansvar för produktfel är begränsat till en eventuell återbetalning av inköpspriset.

Vår onlinebutik hanteras av Shopify Inc.


sv