Nattvardsskålar


Nattvarden är en helig måltid som stjärnan i Jesu korsfästelse åtnjuter. Det judiska folket njuter av kiddushkopparna vin på sabbaten och helgdagarna. Ordet kiddush betyder helgelse.


sv