Nattvardsskålar


Herrens nattvard är en helig måltid som avnjuts på grund av Jesu korsfästelse. Det judiska folket njuter av kiddush-kopparna med vin på sabbaten och helgdagarna. Ordet kiddush betyder helgelse.

Texten på nattvardsbägaren lyder "Borei Pri Hagafen" och betecknar vinets/druvsaftens välsignelse. Välsignad är Han som skapade vinstockens frukt. Orden i skålarna är i en lite annan ordning, men texten är densamma och finns i de flesta skålar.

Och medan de åt, tog Jesus bröd och välsignade och bröt det och gav åt dem och sade: "Ta och ät, det här är min kropp." Och han tog bägaren, och när han hade tackat, gav han dem den och sade: "Drick om det här, ni alla. Detta är mitt blod, förbundets blod, som utgjuts för många, till syndernas förlåtelse. Jag säger er: Härefter kommer jag inte att dricka av vingården förrän den dag då jag dricker den ny med er i min Faders rike. Matt. 26:26-29

Här hittar du kiddushkoppar och andra nattvardsförnödenheter.


sv